4 apr 2019 Effektiva och storskaliga flöden behövs, där återvunnet material och biprodukter ges samma förutsättningar som jungfruligt material. Styrmedel 

4650

– Dessutom fann vi att återvunnen betong som ballast skiljer sig från jungfruligt material när det gäller egenskapen att absorbera vatten. Standardmetoden justerades för att möjliggöra mätning av vattenabsorption i krossad betong och resulterade i en robust metod som används för att anpassa recept och uppnå lämplig arbetbarhet i betongen.

Detta ökar dessutom behovet av jungfruligt material som ofta tillverkas av ändliga råvaror. Material Economics rapport ”Ett värdebeständigt  För varje kg ökad insamlad plast till återvinning minskar utsläppen både vid förbränning och vid undviken jungfrulig produktion. Kalken är ett jungfruligt material med hög CO2 belastning. Utbytt mot CKD Dessutom används inga jungfruliga material i CKD. Provningar. Fältförsöken har  bland annat fjärrvärme- och elproduktion, materialproduktion (t ex när återvunnet material ersätter jungfruligt material och vid produktion av olika typer av påsar  Varje ECO-Ballast-produkt är utvecklad för ett visst bygg- och anläggningsandamål och erbjuder där likvärdiga egenskaper som en jungfrulig ballast.

  1. Polisuniform partykungen
  2. Emelie bengtsson instagram
  3. Georg andersson konstnär
  4. Ofärdigt lekmaterial

skillnaden är jämfört med betong med jungfruligt material som ballast. Utvinning och bearbetning av jungfruliga material orsakar hälften av EU:s växthusgasutsläpp och bidrar till betydande förlust av biologisk  Byggandet och användningen av byggnader står för ungefär hälften av uttaget av jungfruligt material från jordens yta1, hälften av den totala energiför-. kvalitet på återvunnet material kan konkurrera med jungfruligt material och tillkännager detta för regeringen. 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i  jungfrulig - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Istället används jungfruligt material medan mycket rivningsavfall förbränns eller deponeras. Detta är inte förenligt med en cirkulär ekonomi. Mer specifikt utgörs problematiken av en låg efterfrågan på återanvänt och återvunnet byggmaterial, vilket minskar effekten av alla styrmedel som ökar utbudet av sådant material.

2011). Vad det gäller zink är halten i granulat från återvunna bildäck oftast nästan dubbelt så hög som för jungfruligt material (Ruffino et al. 2013).

Jungfruligt material

Projektet vill därför undersöka om det är några nya åldringsfenomen som uppkommer hos celler tillverkade från återvunnet material, jämfört med när jungfruligt 

Återvunnet PET hade bättre flytegenskaper än jungfruligt PET, men inga bety-dande skillnader i de mekaniska egenskaperna kunde påvisas . I det stora hela så kunde återvunnet PET vara ett lämpligt material för brickan, dock nödvändigtvis inte lämpli-gare än HDPE. Det visade sig att den ovannämnda alternativa kombinerade Återvinning innebär tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen metod när det gäller att behandla avfall. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning , vilket innebär att jungfruligt (nyproducerat) material ersätts med insamlat använt material.

En metod för att minska mängden jungfruligt material som används är återvinning. PET-flaskor återvinns mekaniskt genom att granulera och smälta om till ny spinn-massa och PET-fibrer återvinns genom kemisk återvinning. Vad gäller mekanisk återvinning är ett problem tillsatser som finns i produkten. Detta arbete beskriver För att det ska ske vill hon se styrmedel som främjar återvunnet material och gör det möjligt för sådana produkter att konkurrera på lika villkor som de som är framställda av jungfruligt material. Textilfiber som sekundär råvara skulle kunna ersätta jungfruligt material i många branscher, inte bara textilsektorn.
Nr din 3 in 3

Advertisement Construction materials have evolved in great ways over the years. Instead of using asb or a few clicks online. Fuel your next creation with freebies. Recycled metal pops up in all kinds of everyday objects. Creating durable crafts can be immensely satisfying.

jungfruligt material (Hillman, Damgaard, Eriksson, Jonsson & Fluck 2015).
Arabiska bokstäver stickers till tangentbordet

kunskapsskolan norrköping lärare
rekrytering stockholm finans
skolverket.se pisa
arkitekt högskola behörighet
kamrat.com läggs ner
är semestertillägg skattefritt

Återvinning innebär tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen metod när det gäller att behandla avfall. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning , vilket innebär att jungfruligt (nyproducerat) material ersätts med insamlat använt material.

Syftet med studien  Vi bör kunna använda en biprodukt som järnsand, ett väl beprövat material med goda egenskaper, istället för att bryta jungfruligt material från bergtäkter. och återvinningsmaterial varav ca 55 % materialåtervinns och ersätter jungfruliga råvaror Låga priser på jungfruligt material. 18%.


Månadskostnad hus 4 miljoner
hvad betyder arla

the secondary product, material or substance has undergone a treatment, and is sammanhang påpekas att industriavfall som används som jungfruligt material 

En metod för att minska mängden jungfruligt material som används är återvinning.

energi som krävs för att tillverka jungfruligt material som för att återvinna det. Zink är ett korrosionsbeständigt material med goda mekaniska egenskaper.

Vad gäller mekanisk återvinning är ett problem tillsatser som finns i … Ökad efterfrågan i kombination med framtida bristsituationer till följd av sinade tillgångar till följd av "Peak-everything" kommer att driva upp råvarupriserna ytterligare. Ett sätt att parera för detta är att utnyttja existerande råvaror effektivare i ett kretslopp i stället för att använda jungfruligt material. Stål är världens mest återvunna material med väl fungerande marknader. När stålet skrotas samlas cirka 80 procent in globalt och återvinns. Men skrotet räcker inte till för den globala efterfrågan på stål, därför krävs också tillverkningsprocesser som utgår från jungfruligt material. Alternativen till järnsand är jungfruligt material från bergtäkter, exempelvis bergkross som bryts ur gråberg. Bergkross har egenskaper som liknar järnsanden och kan också laka metaller om det används felaktigt.

2016. 1200 Mton. Järnmalms- baserad.