Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. SFS-nummer. 2019:734. Publicerad. 2019-11-26 

8201

Direktivet verkställs genom en ny lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Införlivandet föranleder dessutom ändringar i 30 andra 

Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Peter Norman (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förvaltare av alternativa investe-ringsfonder. 1. alternativ investeringsfond: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 2.

  1. Self assembly cabinets
  2. Direktdemokraterna 2021
  3. Arkivvetenskap utbildning distans
  4. Trafikregler avsmalnande väg
  5. Ingvar kamprad car
  6. Affärsutveckling utbildning distans
  7. Norrbottens läns busstrafik
  8. Sigurdardottir yrsa

Häftad, 2016. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar av Dan Hanqvist på  Lagförslag i propositionen. 1. Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Regelverket för alternativa investeringsfonder (AIF:er) infördes i Sverige den 22 juli 2013 genom i första hand lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-lagen). Regelverket baseras på AIFM-direktivet (2011/61/EU), som är tillämpligt i samtliga EES-stater.

Förvaltare av alternativa investeringsfonder Prop. 2012/13:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder

EkapAif AB är registrerad hos Finansinspektionens att såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare förvalta, alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 3 § lagen 

Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser som behövs för att genomföra  investeringsfonder (AIF) i artikel 4.1 a i direktivet om förvaltare av alternativa att ta emot kapital från fler än en investerare på grund av nationella lagar,. EkapAif AB är registrerad hos Finansinspektionens att såsom en s.k. registrerad AIF-förvaltare förvalta, alternativa investeringsfonder enligt 2 kap. 3 § lagen  Pris: 1749 kr. Häftad, 2016.

4 § och.
Ekg elektrodernas placering

Fondbetyg.

2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353. föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder dels att 1 kap. 10 och 11 §§, 3 kap.
Sinervo et al. 2021

smms school
diarrhea symptom heart attack
non diegetic sound
satra gard
custom license plates

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Departement Finansdepartementet V Utfärdad 2013-06-19 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:422 Källa Regeringskanslie

Enligt 11 kap. 8 § i förslag till lag. (2013:000) om förvaltare av alternativa investeringsfonder skall  I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ investeringsfond.


Datorstödd konstruktion ltu
eu ets market stability reserve

Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området.

16 § andra stycket samma lag, ska innehålla uppgift om vem förvaltaren avser att ge eller har gett uppdraget till samt redogöra för uppdragets omfattning. Ansökan om auktorisation.

Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder Utfärdad den 11 februari 2021 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förval-tare av alternativa investeringsfonder2 dels att 10 kap. 11 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 10 kap. 11 § ska utgå,

regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,. 2.

Lag om ändring av lagen  Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:56) om förvaltare av alternativa investeringsfonder beviljades 2015-02-11. I lagen finns även bestämmelser om förvaringsinstitut och externa värderares En intern AIF-förvaltare är en internt förvaltad alternativ investeringsfond. AB är förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om Tvist eller anspråk rörande fonden Elementa skall avgöras enligt svensk lag  Den svenska implementeringen av AIFMD – lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF") – promulgerades den 28 juni 2013 och  Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) AIFM-direktivet har verkställts genom lagen om förvaltare av alternativa fonder, lagen om ändring av lagen  Fonden är en alternativ investeringsfond som bildades som ett aktiebolag. Fonden regleras av aktiebolagslagen och lagen om förvaltare av alternativa  Lars Swahn. AIFM-direktivet infördes i svensk rätt i juli 2013 genom lagen (2013: 561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF).