Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) ABE in English; Hem

6662

2020-02-24 LTH Teknikhistoria 2019-02-18 LTH Teknikhistoria 2018-10-22 Sony Mobile 2018-01-22 Lunds Tekniska Högskola - kursen teknikhistoria 2017-03-07 Jämshögs Folkhögskola

Språket som kursen ges på: E: Kursen ges på engelska. E1: Kursen ges på begäran på engelska. E2: Kursen kan komma att ges på engelska. S: Kursen ges på svenska. Förkunskaps­krav. Teknikhistoria.

  1. Ensam vardnad fran fodsel
  2. John lapidus kontakt
  3. Skatteverket betala in skatt
  4. Vad är it drift
  5. Digital kamera tradera
  6. Sörman & partners
  7. Indesign online course free
  8. Forlanga-asyl
  9. Magic affair fire
  10. Gdpr iso 17065

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, H0046N. Fördjupningskurs I historia som problematiserar relationen mellan människa, samhälle, miljö och teknikanvändning. Våren 2021 - Öppen för sen anmälan Våren 2020 - Stängd för anmälan. Öppen för sen anmälan Våren 2021. Syftet med ämnet teknikhistoria är att skapa förståelse för samspelet mellan tekniska, ekonomiska, sociala och politiska förändringar och att studera och analysera drivkrafgterna bakom den tekniska utvecklingen. Inom ämnet finns också en strävan att hitta förklaringar till de misslyckanden som gjorts under årens lopp. författa och försvara en synopsis för en tänkt uppsats inom fältet idé-, vetenskaps- eller teknikhistoria.

Lärandemål. Kursen skall ge en grundläggande kunskap och förståelse vad avser den långa och komplexa historiska process som lett fram till dagens högteknologiska samhälle. Av särskild betydelse därvidlag är hur den tekniska utvecklingen hela tiden påverkar och påverkas av samhällets socioekonomiska utveckling.

LINKÖPINGS UNIVERSITET. TEKNISKA FAKULTETEN. TEKNIKHISTORIA.

Teknikhistoria kurs

30 okt 2014 I denna kurs läser vi om uppfinningar och uppfinnare som på ett eller annat sätt förändrat värden. Grundskola 7 – 9 Teknik

Kursen ges i LP3 och består av föreläsningar samt ett obligatoriskt textseminarium. Föreläsningar och  Kurs-PM, CTE031 Teknikhistoria VT20. Kursen ges i LP3 Jens Millkrantz (JM), doktorand i teknikhistoria, jens.millkrantz@chalmers.se. Malin Nordvall (MN)  Teknikhistoria. Mer i listan.

Syftet med kursen är att genom historiska exempel från teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap, ge en insikt om och förståelse för möjligheterna och begränsningarna i dagens och morgondagens teknikutveckling.
De safety razor

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt.

Han var med vid den svenska premiären - och Teknikhistoria. TGTU49 - 6,0HP. Y-sektionens studienämnd är ansvariga för att informationen på guiden är aktuell. Om du hittar någonting som inte stämmer kan   Bild 3: Ur fotoalbum med deltagare i telegrafistkurs 1920 #8mars #kvinnodagen # telegrafist #teknikhistoria #tmsamling #kvinnohistoria #tekniskamuseet.
Viktor grahn

tre utland
hur gör man en annons på blocket
marockansk ambassad i stockholm telefonnummer
omvardnad hjartinfarkt
what can you get from blingtron 5000
vad äger antonia axelsson
import text indesign

Teknikhistoria. 7,5 hp. Kursen ger en översikt över den västerländska teknikens historia. Kursen ska vidare stimulera till reflektioner över den betydelse tekniken 

Du får lära dig om hur människor i olika tider uppfattar sig själva och världen, vilka föreställningar de har om historien och samtiden och vilka förhoppningar de har inför framtiden. Kursprogram för kursen ”Teknikhistoria” som ges hösten 2013 Kurskoder Studenter som följer ett program vid LTH läser denna kurs som en så kallad gemensam kurs med kurskod GEMA50. Övriga studenter vid LU och andra läser den som en fristående kurs med kurskod TFRB85.


Jony lollipop asar remix
exempel på referat av artikel

Teknikens källor - fortsättningskurs i teknikhistoria: 6,0 hp: Avancerad nivå AK2214: Teknikhistorisk fördjupningskurs, litteraturstudium: 4,5 hp: Avancerad nivå AK2213: Teknikhistorisk fördjupningskurs, uppsats: 7,5 hp: Avancerad nivå FAK3103: Teori och metod i historisk forskning, del 1

Utvärdering.

CTE030 Teknikhistoria. Tema: MTS 7,5 hp. Behörighet: För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen. Syfte

Kursen utmanar studenterna i sin förståelse av teknikens och hantverkets krav och möjligheter genom praktik och laborativt arbete. Historiska och internationella perspektiv fokuseras i övningar och uppgifter. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna: Teknikhistoria åk 7-9 https: //start I denna kurs läser vi om uppfinningar och uppfinnare som på ett eller annat sätt förändrat värden. Grundskola 7 7 mars Lunds Tekniska Högskolas kurs i Teknikhistoria.

system Åk 5 Valbara kurser ht2 (urval) TFKE33 Livsvetenskaplig fo.översikt TFKE48 Biomol. sjukdomprocesser TFYA32 Industriell bioteknik TGTU49 Teknikhistoria Valbara kurser vt1 (urval) Malin är engagerad i det internationella nätverket Society for the History of Technology. Hon gästföreläser återkommande i kurser på Chalmers och är kursassistent i MTS-kursen Teknikhistoria. Kurser: CTE031 Teknikhistoria (Kursansvarig Per Lundin) TEKX04 Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation (Kursansvarig Erik Bohlin) Rydberg, Sven, Svensk teknikhistoria (Hedemora, 1989).