Vad är ett Bootstrap-modal och vad är det för? Vilka är dess komponenter, funktioner, fördelar och nackdelar? Termen "modalt fönster" används i det grafiska 

5941

10 jan. 2015 — jQuery confirm modal using bootstrap 3.0 (might work with other, shrug). *. * Usage: * var otherFunction = function(){. * funkyDialogBox(.

Tooltips and popovers. Tooltips and popovers can be placed within modals as needed. Button to Open the Modal -->.