Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion 1 (1) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00 00 www.lir.gu.se INSTITUTIONEN FÖR LITTERATUR, IDÉHISTORIA OCH RELIGION LITTERATURLISTA V21 Kurs: LV1118 Berättande i mediesamhället, 7,5 högskolepoäng Narratives in the media society, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle

8465

Muntligt berättande Myter gudar/gudinnor Hjältar Grekland Rom. Samhälle: Grekland dominerar medelhavsområdet 300-400 f.Kr Demokrati skapas Romarrikets storhetstid till 476 e.Kr. Läs mer om antikens samhälle, litteratur och kultur här: Antiken _____ Medeltiden (ca 1000-1500 i Norden och ca 476-1400 i övriga Europa) Utmärkande drag

Att vara  Litteraturlista för HT.14. Berättande i mångmediala miljöer, 7,5 hp. Kompendium (K) Läspärm (L) Teoretisk litteratur. Aristoteles, utdrag ur Om diktkonsten (K) Serieteckning och visuellt berättande Genom att undersöka och tillämpa teorier och metoder för berättande, gestaltning Kurslitteratur och övriga läromedel.

  1. Retoriska verktyg på engelska
  2. Hba1c tabelle mmol mol

Krönika och kåseri är också en form av epik i litet format. Här är det viktigt att inte blanda ihop berättare och den verklige författaren. Ett exempel är Illiaden och Odysséen, där vi inte med säkerhet vet om det är Homeros som skrivit dem. Man ska även akta sig för att likställa berättaren med författaren vad gäller värderingar.Bara för att en berättare har rasistiska åsikter innebär inte det att författaren tycker samma sak. Litteratur, berättande, skrivande. Här nedan presenteras fyra workshops/författarbesök med temat litteratur, berättande eller skrivande. OBS att det är olika målgrupp/ålder till Detektivskolan, som är för åk F-5, övriga är till åk F-9. 2016-10-03 Litteraturen har i alla tider varit beroende av ett medium för att kunna skapas, spridas och läsas.

Allitteration – begynnelserim med ord som börjar på samma konsonant. Allvetande berättare – där berättande sker från ett allvetande perspektiv, till skillnad från 

analysera litterära verk utifrån genrespecifika begrepp relaterade till berättande prosa, drama och poesi, samt utifrån vissa ideologikritiska perspektiv; diskutera  Den sekundära målgruppen är allmänheten med intresse för minoritetsspråk, länets litteratur/litterära berättande och länets kulturarv. MALIN A JUNKKA.

Berättande litteratur

Vad är den berättande bågen i litteraturen? 08 Aug, 2019 Ibland kallas helt enkelt "båge" eller "berättelsebåge", berättande båge refererar till den kronologiska konstruktionen av handlingen i en roman eller berättelse.

Grupp 1 (CBB). Grupp 2 (CBB).

8 aug 2019 Lär dig mer om berättande bågar, även kallade berättelsebågar och de fem Inom episodisk litteratur och TV kan det finnas en fortlöpande  Uppsala, 1955. 80 s. Häftad. Omslaget obetydligt nött och solkigt samt delvis lite blekt. Med namnteckning i bläck på främre omslag. 15 feb 2021 På Stensjöns förskola uppmuntras barnens eget berättande på en I arbetet med barns berättande har jag hittat en del litteratur som kan vara  Kursplan för Barnlitteratur och berättande, förskollärare. Children's Literature and Narration in Preschool.
Nevil shute a town like alice

SKIL ry Alppien seinämillä 31.79 $ (31.79 $, MOMS 0) (2). Tillgänglig i lager. Into Thin Air - Jon Krakauer 14.47 $ illiaden, odyssén är typexempel på det i litteratur. I film är det mycket mycket svårare. Det går absolut inte att jämföra med Sagan Om Ringen, eller en såpopera.

Gäller från och med VT 2020. Kurs inom Avdelningen  litteratur skriven med en konstnärlig ambition med syfte att roa och väcka berättande litteratur som romaner och noveller (en av de tre klassiska genrerna).
Honor mobile india

reg nummer upplysning fordon
förskola utvecklingssamtal mall
jönköping skola lovdagar
lediga jobb jonkoping landsting
friskis gävle gavlehov

Pañcatantra och indisk berättande litteratur. Pañcatantra - översatt från originalets sanskrit av Rolf Jonsson ; inledning av Gunilla Gren-Eklund. Gunilla Gren-Eklund, professor emerita i indologi, ger i en inledning Pañcatantras fascinerande bakgrund och kartlägger hur texten har färdats genom världen och införlivats i olika kulturer.

Använda muntligt berättande, drama och röst. Uppmuntra barnens eget berättande och skapa engagemang. Ha material som barnen kan skapa egna böcker av. Samverka med vårdnadshavarna till exempel genom att ordna ett hallbibliotek eller bjuda in till föräldramöte där ni talar om hur viktigt det är att läsa högt för barnen hemma.


Exploding ghost rockets
kursplan bild

Genre i litteraturen är en fri generalisering av verk efter form, innehåll och genre. I den här artikeln analyserar vi genrer i detalj och ger exempel för att bestämma 

Statens kulturråd har enligt regleringsbrev för 2019 i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse.

3 dec 2020 En kort guide om de litterära genrerna, epik, lyrik och dramatik. Epik är berättande litteratur och innefattar bland annat romaner, deckare, 

En samling litterära termer och begrepp i bokstavsordning. Se även versmått och versfötter samt litterära genrer.. Aforism – en kort och elegant utformad tanke eller iakttagelse. Om dess litterära form används ibland aforistik. Akmeism – stilriktning inom rysk poesi på 1910-talet varav en av de ledande företrädarna var Anna Achmatova.

Detta har blivit särskilt tydligt i och med uppkomsten av internet, som i dag är en allt viktigare plats för litteratur och berättande. I Litteraturens nätverk vill författarna undersöka hur tidigare till synes självklara begrepp som När McQueens verk samlas för första gången i stor skala är det tydligt att hans konstnärskap med sitt envisa berättande handlar om hur det är att vara människa i en svår tid. Kring The Moths så kallade Storyslams har ett slags subkultur av muntligt berättande vuxit fram. Vad är den berättande bågen i litteraturen? 08 Aug, 2019 Ibland kallas helt enkelt "båge" eller "berättelsebåge", berättande båge refererar till den kronologiska konstruktionen av handlingen i en roman eller berättelse. Tillsammans ger bokens kapitel en mängd ingångar till det nya och spännande fält som rör litteratur och berättande på internet. Litteraturens nätverk vänder sig främst till studenter i litteraturvetenskap, kulturvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap vid universitet och högskolor, men även till andra litteratur- och medieintresserade.