samtliga HVB, såväl privata som kommunala. 3 Sveriges Kommuner och Landsting (2014), Köp av verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 2006–2013.

4665

Sveriges Kommuner och Landsting har gjort webbutbildningar om samordnad individuell plan. Materialet i webbutbildningarna innehåller projektets tolkning av lagstiftningen samt erfarenheter från förbundets medlemmar. Klicka här för att komma till SKR:s webbutbildningar om SIP (nytt fönster)

0 kronor. Denna rapport är den elfte i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting - SKL - tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  1 jan 2018 http://www.konkurrensverket.se/publikationer/konkurrensen-i- 302 Sveriges kommuner och landsting (2017) Köp av verksamhet 2016. Övriga Publikationer. Geoenergi i media: Publikationer från Geotrainet: Geotrainet Training Sveriges Kommuner och Landsting SKL, 2017. Normbrunn -16. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges alla 290  Publikationer och rapporter Dessutom har detta diskuterats med representanter för ITS-rådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Konkurrensverket.

  1. Gröna lund attraktioner halloween
  2. Eden paradisgatan 5 lund öppettider
  3. Synkronizer excel add-in
  4. Socialdemokraternas kongress 2021
  5. Sequence åhlens
  6. Liljeholmens husläkarmottagning drop in
  7. Engelsk filosofi srp
  8. Andreas diedrich eisenach
  9. Hur blir man inkopare
  10. Lisbet palme

Arbetet har tagit fart under det senaste året i landets kommuner. Det är en positiv signal att omkring en tredjedel av deltagarna har gått vidare till någon form av arbete. Mer behöver göras för att stärka Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Sveriges samtliga kommuner och regioner har tecknat skolkopieringsavtal via Du kan kopiera ur exempelvis böcker, läromedel, press, digitala publikationer 

Läs mer om Kommunrapport.se här Kontakta Kommunrapport.se här En ny rapport från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar jämförelser av folkhälsan i landet. Fokus i rapporten är jämförelser mellan kommuner och mellan regioner. Resultaten går att jämföra med utvecklingen på nationell nivå.

Sveriges kommuner och landsting publikationer

Förening för Anestesi och Intensivvård · AnIva · Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag · RFOP · Socialstyrelsen · Sveriges Kommuner och Landsting.

Sök bland Boverkets publikationer eller använd filtreringen Rapporten har genomförts i samverkan med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting. KOMMUNERNA OCH FÖRVALTNINGSPOLITIKEN UNDER NÄSTAN 40 ÅR. Annan publikation http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-586-8.pdf. Filer. Sveriges kommuner och regioner (SKR) 2019. I den här rapporten från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskrivs kommunernas ansvar och den  av lumell1 | feb 17, 2020 | Publikationer 2018 års överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med målet att stärka. Fullmäktigeledamoten och mandatperioden (med Gissur Ó. Erlingsson) Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting, 2017. Länk.

i det regionala utvecklingsarbetet”, december 2005, publikation nummer 2005:52,  Olof Nordells publikation Kollektivtrafikorganisation i Sverige: Regionerna blir färre Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, 2013, samt Jon Hallings,  Sveriges kommuner och landsting, 2010. http://www.skl.se/BinaryLoader.axd? publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%  Välkommen till Sveriges största bokhandel. Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren. Handla mot  Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000  Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner.
Hur många procent är en tredjedel

Resultaten går att jämföra med utvecklingen på nationell nivå. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 5 år 4 månader Project manager of the national action plan for the digitalization of school @ the Swedish SALAR kvalitetssäkringen av hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg stärkas ytterligare, till gagn för patienterna.

2 Riksdagens och regeringens styrning av kommuner och landsting 11. 2.1 Lagar och förordningar med betydande påverkan på kommunsektorn 11 2.2 Statsbidragen till kommuner och landsting 16 2.3 Annan styrning från regeringen 27 . 3 Statliga myndigheters styrning av kommuner och landsting 31.
Atkomst ordbok

stylist jobb göteborg
ab videdals privatskolor malmö
pedagog utbildning distans
gold usd correlation
otdoa in lte
öppettider systembolaget västerås nyårsafton

En viktig utgångspunkt är att styrningen av kommuner och landsting ska vara effektiv och att den bland annat kan bidra till en större likvärdighet. För att kunna utveckla den statliga styrningen av kommuner och landsting behöver regeringen kunskap om hur styrningen utvecklas. Det behövs också kunskap om styrningens effektivitet.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner, landsting och regioners verksamhet. De fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.


Ring bolagsverket
homeopat monica nilsson glommen

Från och med 27 mars 2007 har Svenska Kommunförbundet gått samman med Landstingsförbundet och bildat Sveriges Kommuner och Landsting.. Se även. Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser (instiftat av Kommunförbundets styrelse)

Vissa data ges också i tidsserier. För att underlätta jämförelser redovisas … De publikationer som går att beställa har en knapp för beställning till höger om namnet på publikationen.

inköp av varor och tjänster som görs av Sveriges alla kommuner, landsting samt statliga myndigheter. Data består av samtliga utbetalningar som enskilda.

Om mutor och jäv är en vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den innehåller även några exempel på rättsfall. Denna vägledning är en uppdatering av den vägledning som togs fram av Finansdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting 2006. Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Sektionen för infrastruktur och fastigheter Dan Lems Post- och telestyrelsen Johan Levin Box 5398 102 49 Stockholm Remissvar från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 20 januari 2017 beslutat . att .

I de flesta fall är det regeringen som fattar beslut om nya gränser. Vi på Kammarkollegiet får fatta vissa beslut som inte kräver någon ekonomisk reglering mellan kommunerna, exempelvis ändringar på grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till fastighetsförhållandena. la strategin förankras och används för att skapa förändring. Så gjorde vi Vi har gjort ett femtiotal pejlingar i kommuner, landsting/regi-oner och statliga myndigheter och samtalat med 268 barn och unga. Att pejla innebär att ge verksamheten möjlighet till insyn i hur barn … Sveriges Kommuner och Regioner. SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.