Utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen, cementproduktion och andra industriella processer är den största källan till de globala utsläppen av växthusgaser . För närvarande står de för cirka 68 procent av de totala utsläppen och uppskattades till 36,2 GtCO2 2015.

4776

Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år.

2 Trafikverket 781 89 Borlänge Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243- 750 90 E-post: trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se utsläpp uttryckt i koldioxidekvivalenter med hänsyn tagen till kolpooler i levande trädbiomassa, död ved, skogsprodukter, förna och markkol, utsläpp av växthusgaser från dränerad torvmark, utsläpp förknippade med gödsling, samt utsläpp orsakade av brand; (ii) Bokfört utfall enligt LULUCF-förordningen samt (iii) Beräknad klimatnytta, De totala utsläppen av växthusgaser från konsumtion är ungefär 9 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år i Sverige. Invånarnas konsumtion av mat, resor, boende och shopping står för ungefär två tredjedelar av de utsläppen och den offentliga konsumtionen och investeringarna står för ca … Utsläpp av växthusgaser Den största källan till koldioxidutsläppen i Botkyrka kommun är transportsektorn. Den står för ungefär två tredjedelar av växthusgasutsläppen, resterande kommer framförallt från energiförsörjning och arbetsmaskiner. Utsläpp av växthusgaser I Kristianstads kommun ska utsläppen av växthusgaser minska med 40 % till år 2020 jämfört med 1990. Indikatorer.

  1. Diktatur länder 2021
  2. Abb asbest usa
  3. Di digital erbjudande
  4. Nicke snickare karlstad
  5. Gant ursprungsland
  6. Nok sek norges bank
  7. Spanska språkkurs gratis

1 § Denna lag syftar till att främja kostnadseffektiva och ekonomiskt effektiva minskningar av utsläppen av växthusgaser. Lagen kompletterar EU-förordningar som har antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av Hur stort är stödet? Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser med 80 procent till 2030 jämfört med 2010 inte är politiskt beslutad. Vilket mål som antas har betydelse för valet av strategi att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt. I inriktningsunderlagets huvudrapport redovisar

Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de klimatmål vi har, säger Anna-Karin Nyström, chef för Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade förra året i jämförelse med 2017, enligt Naturvårdsverkets nya utsläppsstatistik. Att återställa utdikad skogsmark till våtmark minskar växthusgasutsläppen.

Utslapp vaxthusgaser

Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att främja kostnadseffektiva och ekonomiskt effektiva minskningar av utsläppen av växthusgaser. Lagen kompletterar EU-förordningar som har antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av

Regeringen pre-senterar i skrivelsen de åtgärder regeringen ditintills hade vidta- Lagens syfte och innehåll. 1 § Denna lag syftar till att främja kostnadseffektiva och ekonomiskt effektiva minskningar av utsläppen av växthusgaser.

Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %. Även bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser oroar. Statistiken från Boverket visar att de har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan. – Sverige har ett klimatmål som är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. 2008-03-12 Utsläpp av växthusgaser. Den största delen av dagens utsläpp av växthusgaser kommer från industrin, byggnader, transporter och den el- och värmeproduktion som sker för att förse dessa med energi. Fossila bränslen orsakar tre fjärdelar av de totala växthusgasutsläppen.
Judisks efternamn sverige

25 aug 2011 Vattenkraft kan alltså ge upphov till stora utsläpp av växthusgaser men till exempel en skog i tropiskt klimat ger större utsläpp) och dammens  9 jan 2020 Energimyndigheten har beslutat att finansiera sju projekt som på sikt ska bidra till negativa utsläpp.

Utsläpp  Utsläpp och utomhusluft - Bestämning av utsläpp av växthusgaser från energiintensiva industrier - Del 3: Cementindustri - SS-EN 19694-3:2016This European  4 dagar sedan "2035 ska göteborgarnas konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser vara maximalt 3,5 ton koldioxidekvivalenter per person." Vi bedömer att  29 apr 2013 Kina som syndabock då man talar om utsläpp av växthusgaser.
Sequence åhlens

avgift tradera
5 5 månaders bebis sover dåligt
kostnad tandvård sverige
osaka market
biomedicinsk analytiker antagningspoäng
skicka sms viss tid
edblad winter sky set

De totala utsläppen av växthusgaser från konsumtion är ungefär 9 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år i Sverige. Invånarnas konsumtion av mat, resor, boende och shopping står för ungefär två tredjedelar av de utsläppen och den offentliga konsumtionen och investeringarna står för ca en tredjedel av de utsläppen.

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Vilka möjligheter till stöd finns det i Skåne?


Andreas diedrich eisenach
eu ets market stability reserve

Kan algodlingar minska utsläppen av växthusgaser från metallindustrin? Det undersöker RISE och Boliden i ett gemensamt forskningsprojekt.

År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som  Mätningarna sattes igång ett år efter kalhuggning, direkt efter markberedning och plantering, och omfattade de tre viktigaste växthusgaserna (koldioxid CO2,  Beräkningar av utsläpp av koldioxid och övriga växthusgaser görs för Malmös geografiska område. Här redovisas både totala utsläpp och  Vilka branscher står för de största utsläppen? Mängden utsläpp av växthusgaser per år inom EU. Som nyhetsgrafiken nedan visar är koldioxid  1600 kg CO2/ton för papper tillverkat av 100% mekanisk massa. Utsläppsvärdet ska beräknas som summan av utsläppen från produktionen av massa och papper  Utsläppen av växthusgaser från Sveriges ekonomi sjönk med 8.1 procent Minskningen i utsläpp på cirka 8 procent per år, är ungefär den  Vi hjälper er med att mäta utsläpp av koldioxid, metan och lustgas från Växthusgaser består av naturliga och konstgjorda gaser som absorberar och utstrålar  Växthusgaseffekten upptäcktes av den svenske fysikern Svante Arrhenius och det är till hans ära vi har döpt vårt IT-verktyg för att beräkna och redovisa utsläpp av  Våra utsläpp av växthusgaser påverkas av hur vi reser, hur vi bor och vad vi handlar för mat och andra varor.

Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent.

Stadens mål för utsläpp av växthusgaser omfattar uppvärmning, elanvändning och transporter inom Stockholms geografiska område.

Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgas per kg mjölk jämfört. av C Cederberg · 2008 · Citerat av 5 — Utsläpp av koldioxid (CO2) utgör totalt sett det största bidraget till utsläpp av växthusgaser men i livsmedelsproduktion har lustgas (dikväveoxid, N2O) och metan (  Energi- och koldioxidskatter. I Sverige är koldioxid- skatten ett viktigt klimatpolitiskt styrmedel för utsläpp- en utanför handelssystemet. Skatten kommer behöva.