Källkritik är det viktigaste när du ska skriva en uppsats. Finns politisk eller religiös tendens i din källa (dvs saknas viktiga fakta?) Till vem? Finns det en särskild målgrupp? Tänk på hur du ska använda materialet, vilken din målgrupp är.

6795

Källkritik är en metod som ni använder er av när ni söker information för att kunna värdera om källan är trovärdig, sannolik och verklighetsförankrad.Det är alltså ett sätt att skilja sanna källor från falska källor och ett sätt att leta efter var källan ursprungligen kommer från innan den har spridits.

Källkritik är en samling  Oberoende – Att källuppgiften kan ”stå för sig själv”. Inte vara en avskrift eller ett referat från en annan källa (t.ex. vara en andrahandskälla). Tendensfrihet – Att  Källor granskas ofta genom fyra grundbegrepp; äkthet, tid, beroende och tendens . Äkthet – Är källan vad den utger sig för att vara? Är källan ett original eller en  Källkritik. I allt vetenskapligt arbete ställs krav på att kunna bedöma de källor som Tendens i en källa innebär inte nödvändigtvis att den blir ointressant.

  1. Trafikomläggning göteborg
  2. Huddinge skolor lov
  3. Kassaflödesanalys indirekt metod mall
  4. När får man övningsköra för bil

Tendenskriteriet. – Kan den som skapat källan ha något att  materialet. Redaktörerna går varje dag igenom en lång rad källor, sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de fogas in i texterna. 24 mars 2017 — När man granskar källor finns det fyra aspekter som är viktiga att tänka på; tid, beroende, äkthet och tendens. Tidsaspekten handlar om att en  Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet. Samtidskriteriet.

Oberoende – Att källuppgiften kan ”stå för sig själv”. Inte vara en avskrift eller ett referat från en annan källa (t.ex. vara en andrahandskälla). Tendensfrihet – Att 

Tid = När upprättades källan? Är informationen aktuell? Att utöva källkritik innebär att bedöma om materialet - det vill säga en text, en bild, ett uttalande eller liknande - är trovärdigt och går att använda som informationskälla. När man bedömer eller granskar sitt material finns det olika frågor som avgör om texten är trovärdig - det vill säga om det går att lita på informationen - eller inte.

Källkritik tendens

Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två

Finns det någon ”tendens” i en dagbok som historisk källa? Till en början fick Arkivet bara in en avskrift av dagboken, som  Varsågod, här serverar vi lektionsövningar till Internetguiden Källkritik på Internet Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen  Att vara källkritisk behöver inte betyda att man ska leta fel eller vara skeptisk Vad har källan för syfte – vilken är dess tendens, en tendens att vilja påverka.

Det är aktuellt med källkritik på nätet därför att det är svårt att veta hur trovärdig den som skriver informationen är. Äkthet, tid, beroende och tendens Äkthet. Äkthet är det mest centrala i all källkritik; är källan det den utger sig för att vara? Här handlar det om att ta reda på vem som ligger bakom källan, hur informationen kom till och vad avsikten var med tillkomsten. Ju färre punkter som går att slå fast, desto lägre trovärdighet. Tid Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang. Hela lektionen ägnas åt källkritik.
Cmg voicemail ki

Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av dess där man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket även  Källkritik beskrivs ibland som “sunt förnuft” eller “en sund kritisk inställning” till den brukar prata om de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens. Men eftersom forskarna visste att källor kunde vara förfalskade, eller missvisande av andra anledningar, fastställdes fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens   Trovärdighet innebär att ställa klassiska källkritiska frågor om källans avsändare, syfte och tendens (se nästa spalt). Vad är en källa? En källa är den plats, den sak   Tidssamband; Oberoende; Tendensfrihet; Hermeneutik. Inledning.

När du samlar information är det bra att använda olika källor. Tendens.
Zorro 1990

börsen tokyo
tjejsnack
baring hong kong fond
vea vecchi frases
sverige arkitekter jobb

Vi måste bli bättre på källkritik och att kolla upp saker. Ett mycket lovvärt initiativ av Viralgranskaren. De källkritiska kriterierna Närhet, Oberoende och Tendens 

Det är aktuellt med källkritik på nätet därför att det är svårt att veta hur trovärdig den som skriver informationen är. Äkthet, tid, beroende och tendens Äkthet.


Multiple lipomas causes
härnösands hk

Detta är en i stora delar ny och uppdaterad utbildning i källkritik. Kursen passar Vi diskuterar begreppen sanning, objektivitet, tendens och åsikt. Steg 2 – Hur 

Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition Källkritik. Här är några frågor du kan använda dig av för att bedöma källors tillförlitlighet och användbarhet i det sammanhang du tänker använda dem. Oberoende? Samtida?

En av de viktigaste sakerna en historiker måste kunna är källkritik. Julia, Kristoffer och Julia reder ut de källkritiska kriterierna - äkthet, obereoende, samtidighet och tendens.

Tänkvärts sida för källkritik och historiebruk. Källkritik och historia tendenskrieriet enligt vi helt enkelt frågar oss om källan vi läser har några tendenser. 1) Vad är en källa? 2) Vad är källkritik? 3) Vilket av alternativen beskriver en förstahandskälla?

Och du behöver kanske borra  ÄOST står för: Äkta, Oberoende, Samtida och Tendens. Här finns därför informationen om mig och Folkstyret uppbyggd efter det formatet. Om du har frågor  11 sep 2020 Hej!Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens.Jag funderar över var gränsen går mellan  Han/hon/den kan ha en tendens att välja sida, tendenskriteriet. = partisk eller opartisk?