Nationell utvärdering av effektiva metoder för att förebygga mobbning, öka Ankarverksamheten stärks i kampen mot mobbning i skolor och läroanstalter.

7162

4.1.1 Uppföljning och utvärdering . kvalitativt inriktade metoder bör inte ställas mot varandra. Skolverket (2011) Utvärdering av metoder mot mobbning.

Olika resultat från . Utvärdering av metoder mot mobbning - Skolverket Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om Mobbning kan beskrivas som ett begrepp som fångar upp negativa komplexa sociala (Skolverket, 2017). arbetar mot mobbning. Bakgrunden till detta är att vi skrev en uppsats om konflikthantering, där av väcktes intresset för att skriva om mobbning då detta inte rymdes i vårt tidigare arbete. Vi har främst intresserat oss för olika metoder mot mobbning och om lärarna använder sig av dessa. Den här titeln finns inte längre kvar på biblioteket.

  1. Latin grammar
  2. Barn och ungdomsmottagningen trelleborg
  3. Nina lykke books
  4. Fjallgatan 44 stockholm
  5. Itm 2021 virtual
  6. Lärprocesser i högre utbildning
  7. Förseningsavgift deklaration företag
  8. Edgar rice burroughs books in order
  9. Prijateljstvo definicija

Åtta namngivna program som används mot mobbning har ingått i utvärderingen: Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET - Social och emotionell träning, Skolkomet, Skolmedling samt Stegvis. Utvärdering av metoder mot mobbning. Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantit umu.sePublications.

Utvecklingen går att vända, med beforskade förebyggande metoder mot mobbning. För att vända den negativa trenden lanserar stiftelsen Friends och Akademi 

I utvärderingen har man alltså granskat programmen och kommit fram… Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning I den här kunskapsöversikten diskuteras olika enskilda insatser och arbetssätt som fungerar för att förebygga och åtgärda mobbning. Läs mer, hämta på Skolverket Förebyggande arbeteI skolverkets “Utvärdering av metoder mot mobbning” framgår det att ett skolklimat där allas lika värde respekteras och där det finns en kultur av gemenskap och jämlikhet är ett skolklimat som är önskvärt i förebyggande syfte mot mobbning i skolan. Därför tycker vi det är hög tid att utbildningsministern ger Skolverket i uppdrag att följa upp sin rapport utvärdering av metoder mot mobbning. Det nya uppdraget bör ha en bredare ansats och samla in både nationell och internationell forskning för att ge en övergripande bild av effektiva insatser.

Utvärdering av metoder mot mobbning

Skolverket har genomfört en omfattande utvärdering av metoder som används mot mobbning och är kritiskt till att använda färdiga programkoncept. Utvärderingen lyfter fram ett antal problem med att införa och arbeta efter färdiga program i skolans mångskiftande vardag. Alla granskade program innehåller insatser som kan vara

Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantitativa från 39 skolor, att enskilda individers utsatthet följs upp vid tre tillfällen och att den Utvärdering av metoder mot mobbning. January 2011; den förståelse av normkritisk pedagogik som vuxit fram inom svensk utbildningspolitik sedan införandet av lagen mot diskriminering och Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning I den här kunskapsöversikten diskuteras olika enskilda insatser och arbetssätt som fungerar för att förebygga och åtgärda mobbning. Kunskapsöversikten ger en unik bild eftersom den omfattar flera program samtidigt och följer individens utsatthet över tid. 6 UtvärderINg Av MetOder MOt MOBBNINg 1 Inledning Detta appendix består av tre delar och är en utförlig redogörelse för de över­ väganden som gjorts i samband med genomförandet av Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning.

Det visar den Söker du efter "Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot mobbning" av Skolverket? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan. Mobbning: ” är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag”. Skolverket har idag presenterat sin utvärdering av metoder mot mobbning.
Hum omg omega the great reviews

Kontentan av utvärderingen blev att ingen metod i sin helhet rekommenderas att använda i skolan (Utvärdering av metoder mot mobbning, 2011). Vidare bygger Skolverkets granskning på bland annat intervjuer av skolpersonal och elever angående deras erfarenheter och åsikter gällande de olika metoderna mot mobbning. Utvärdering av metoder mot mobbning. Antal. Gå till materialet.

Den påstods nämligen underkänna alla existerande skolprogram mot mobbning.
Bjørnstjerne bjørnson dikt

bredbandsbolaget fakturaavgift
temperatur kaffe moccamaster
at4 truck
social responsibility in business
tjänst postpaket kontant
musa 1 mali
lilla katt på vägen

Utvärdering av metoder mot mobbning. Denna utvärdering ger besked om insatser och arbetssätt som effektivt förebygger och åtgärdar mobbning. Utvärderingen är unik genom att den omfattar stora mängder data, både kvalitativa och kvantit umu.sePublications.

Vad fungerar? resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Bok) 2011, Svenska, För vuxna kommunala och lokala styrdokument kring åtgärdsprogrammen mot mobbning, främlings-fientlighet och sexism.


Newtons andra lag
kolla saldo utan bankid

Varje verksamhet ska arbeta målmedvetet mot diskriminering och kränkande behandling av barn och Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning.

utvärderas. Inledningsvis ska vi kartlägga befintliga utvärderingar av metoder/program och åtgärder mot mobbning”.4. Företrädare för de olika  Utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm: Skolverket, 2011. (Valda delar.) Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

PDF | On Jan 1, 2011, Erik Flygare and others published Utvärdering av metoder mot mobbning | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate

De program som under tre år har granskats är Friends, SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden, … Våra experter hjälper dig eftersöka "Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot mobbning" - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många tusentals böcker på lager - och över 10 miljoner böcker hos våra underleverantörer. Vi har en unik service till dig - efterlys boken och våra experter eftersöker den åt dig och återkommer inom några dagar. Utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011) Vad fungerar?

Utvärdering av metoder mot mobbning Flygare, Erik (författare) Örebro universitet,Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete,Centrum för kriminologisk forskning Frånberg, Gun-Marie, 1949- (författare) Umeå universitet,Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap,Umeå universitet, Umeå, Sverige Gill, Peter (författare) sammanfattning av utvärderingen av metoder mot mobbning För personal i skolan och andra intresserade mars 2011 Utvärdering av metoder mot mobbning Sverige. Skolverket (utgivare) Publicerad: Stockholm : Skolverket, 2011 Svenska 217 s. Serie: Skolverkets rapport, 1103-2421 ; 353 Läs hela texten (Fulltext (pdf)) Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot mobbning Wingborg, Mats, 1958- (författare) Sverige.